Frequently Asked Question

Still et spørsmål
1
Hvilke teknologier arbeider dere med? Hva er størrelsen på teamene og hvilken erfaring har disse i de respektive teknologiene?

Hvilke teknologier arbeider dere med? Hva er størrelsen på teamene og hvilken erfaring har disse i de respektive teknologiene?

CMS (Drupal / Joomla/WordPress),Symfony,E-Commerce (Magento/ WooCommerce/OpenCart/VirtueMart), HTML/CSS/JQuery,Microsoft Technologies,Mobile Application Development (iPhone, Android, Windows Mobile ),Open Source (Zend/ CodeIgniter/ CakePHP)

2
Hvordan arbeider dere med prosjekter?

Hvordan arbeider dere med prosjekter?

Vi arbeider utifra to ulike modeler: Project-to-project & Dedicated Team

3
Hva er betingelsene og prisen per time?

Hva er betingelsene og prisen per time?

Våre timepriser avhenger av type teknologi, modell (Project-to-Project/Dedicated Team), erfaring som kreves, størrelsen på prosjektet, etc.

4
Har dere kodingsstandarder og retningslinjer?

Har dere kodingsstandarder og retningslinjer?

Vårt ønske er å utvikle et langsiktig samarbeid med våre kunder, og vi arbeider med både IT-bedrifter og design-/reklamebyråer og sluttkunder. Vi legger stor innsats i å matche de prosesser, kodingsstandarder og tekniske standarder som våre

5
Har dere prosesser for kvalitetssikring, for eksempel ved bruk av automatisert testing?

Har dere prosesser for kvalitetssikring, for eksempel ved bruk av automatisert testing?

Vi har ulike prosesser for kvalitetssikring, avvhengig av størrelse på og type prosjekt. For noen blir kvaliteten på kode og standarder sjekket gjennom kontinuerlig integrasjon av verktøy og server ved bruk av code-sniffer, copy paste detec

6
Hvilke prosjektledelses- og feilsporingssystemer bruker dere?

Hvilke prosjektledelses- og feilsporingssystemer bruker dere?

Mange av våre kunder deler sine prosjekledelses- og feilsporingssystemer med oss slik at de slipper å håndtere to forskjellige systemer. Våre utviklere har erfaring med følgende systemer: Jira, Redmine, Project Open, Zoho, MS Project & Mant

7
Hvordan sikrer dere at resultatet oppfyller våre krav?

Hvordan sikrer dere at resultatet oppfyller våre krav?

Den beste måten å gjøre dette på er å fremlegge prosjektet daglig, eller i henhold til milepælene, på en server hvor du kan kontrollere at alt avanserer som det skal.

8
Er det mulig å komme med endringer underveis? Hvordan håndterer dere dette?

Er det mulig å komme med endringer underveis? Hvordan håndterer dere dette?

Dette avhenger av i hvilken fase endringsforespørselen kommer på. Hvis det gjelder en endring i en fase hvor funksjonaliteten/funksjonen ikke enda er blitt utviklet, kan det bli gjort uten å endre estimert antall timer. Da vil ikke endringe